Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT

Số ký hiệu

Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT

Ngày ban hành

12/29/2017

Trích yếu

Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

TT44.2017.BTTTT.pdf    
Created at 3/6/2018 8:03 AM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 3/6/2018 8:03 AM by Nguyen Pham Tuyen