Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

41/2017/TT-BTTTT

Ngày ban hành

12/19/2017

Trích yếu

quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điệntử trong cơ quan nhà nước

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

TT41-2017.pdf    
Created at 1/31/2018 2:05 PM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 1/31/2018 2:05 PM by Nguyen Pham Tuyen