Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

39/2017/TT-BTTTT

Ngày ban hành

12/15/2017

Trích yếu

Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật vể ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

TT39.2017.BTTTT.pdf    
Created at 1/30/2018 4:15 PM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 1/30/2018 4:15 PM by Nguyen Pham Tuyen