Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

31/2017/TT-BTTTT

Ngày ban hành

11/15/2017

Trích yếu

Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thông thông tin

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

TT31-2017 Giam soat hoat dong ATHTTT.pdf    
Created at 1/30/2018 4:14 PM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 1/30/2018 4:14 PM by Nguyen Pham Tuyen