Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

226/QĐ-TTg

Ngày ban hành

2/4/2016

Trích yếu

Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn đến các đơn vị

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

NhomVanBan

Văn bản hành chính

NhomVanBan:ID

2

Attachments

226QĐTTg_2016.pdf    
Created at 12/2/2016 3:18 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:18 PM by System Account