Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

149/QĐ-TTg

Ngày ban hành

1/21/2016

Trích yếu

Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 21/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

NhomVanBan

Văn bản hành chính

NhomVanBan:ID

2

Attachments

149.signed.pdf    
Created at 12/2/2016 3:17 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:17 PM by System Account