Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

08/2016/TT-BQP

Ngày ban hành

2/1/2016

Trích yếu

Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/2/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

TT08.2016BQP.pdf    
Created at 12/2/2016 3:13 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:13 PM by System Account