Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

65/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành

8/7/2015

Trích yếu

Nghị định số 65/2015/NĐ-CP, ngày 7/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Nghị định

Thể loại:ID

5

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

65-nd.signed.pdf    
Created at 12/2/2016 3:11 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:11 PM by System Account