Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Văn bản: 19/2015/TT-BTTTT, 20/2015/TT-BTTTT

Số ký hiệu

19/2015/TT-BTTTT, 20/2015/TT-BTTTT

Ngày ban hành

 

Trích yếu

Thông tư ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị nút và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng.

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

Thong tu 20-2015 cua Bo TTTT.rar    
Thong tu 19-2015 cua Bo TTTT.rar    
Created at 12/2/2016 3:09 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:09 PM by System Account