Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

06/2015/TT-BTTTT

Ngày ban hành

3/23/2015

Trích yếu

Thông tư 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

TT06-2015.pdf    
Created at 12/2/2016 3:07 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:08 PM by System Account