Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

44/2014/QĐ-UBND

Ngày ban hành

10/6/2014

Trích yếu

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

1

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

QÐ 44-2014 ngay 06-10-2014 cua UBND tinh Dong Nai.pdf    
Created at 12/2/2016 3:05 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:05 PM by System Account