Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

03/2014/TT-BTTTT

Ngày ban hành

3/11/2014

Trích yếu

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

Thong tu 03-2014 cua Bo TTTT.doc    
Created at 12/2/2016 3:03 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:03 PM by System Account