Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

08/2013/QĐ-UBND

Ngày ban hành

7/22/2013

Trích yếu

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND huyện Tân Phú Quy định gửi, nhận văn bản điệntử

Cơ quan ban hành

UBND huyện

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

QD 08 2013.pdf    
Created at 12/2/2016 3:02 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:02 PM by System Account