Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

07/2013/QĐ-UBND

Ngày ban hành

7/22/2013

Trích yếu

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND huyện Tân Phú về Quản lý, vận hành, sừ dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng TSLCD tại UBND huyện Tân Phú

Cơ quan ban hành

UBND huyện

Cơ quan ban hành:ID

7

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

QD 07 2013.pdf    
Created at 12/2/2016 3:01 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 3:01 PM by System Account