Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

06/2012/TT-BNG

Ngày ban hành

12/10/2012

Trích yếu

Thông tư 06/2012/TT-BNG của Bộ ngoại giao ban hành thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

TT 06.doc    
Created at 12/2/2016 2:59 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 2:59 PM by System Account