Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

88/2012/NĐ-CP

Ngày ban hành

10/23/2012

Trích yếu

Nghị định 88/2012/NĐ-CP của chính phủ quy định về họat động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Nghị định

Thể loại:ID

5

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

88ND.doc    
Created at 12/2/2016 2:58 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 2:58 PM by System Account