Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

03/2013/TT-BTTTT

Ngày ban hành

1/22/2013

Trích yếu

Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/1/2013 của bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

NhomVanBan

Văn bản pháp quy

NhomVanBan:ID

1

Attachments

03-2013-TT-BTTTT.pdf    
Created at 12/2/2016 2:57 PM by System Account
Last modified at 12/2/2016 2:58 PM by System Account