Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh 2016

Title

Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh 2016

Loại tin

An ninh - Quốc phòng

Loại tin:ID

61

Đoạn tin ngắn

Sáng ngày 27/12, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch UBND huyện Trần Bá Đạt.

Nội dung

 

Năm 2016 công tác giáo dục quốc phòng, an ninh hoàn thành tốt, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhằm giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”. Năm 2016 Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh huyện đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 200 cán bộ, tổ chức cho học sinh khối THPT học ri môn giáo dục quốc phòng, an ninh cho gần 5.100 em.

1 GD-QP.JPG
Chủ tịch UBND huyện Trần Bá Đạt, trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ quốc phòng  cho 7 xã và thị trấn Tân Phú là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.​

           Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Ban chỉ huy quân sự huyện các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục quốc phòng, an ninh, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, giáo dục chính trị cho cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, nhằm góp phần xây dựng quốc phòng, an ninh ở địa phương.

           Tại hội nghị, UBND huyện trao giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2016. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Trần Bá Đạt, trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ quốc phòng công nhận cho 7 xã thị trấn Tân Phú là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Phước Bình

 

 


 

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

306

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 12/29/2016 3:18 PM by dongnai\bbt-tp
Last modified at 6/6/2022 8:48 PM by System Account