Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo v/v tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt

Title

Thông báo v/v tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt

Body

​   Thông báo v/v tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt ​ tb 121 tuyen dung cong chuc xa trong truong h op dac bie t.pdftb 121 tuyen dung cong chuc xa trong truong h op dac bie t.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 4/21/2022 1:46 PM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 4/21/2022 1:46 PM by Nguyễn Thị Ánh Thương