Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Hướng dẫn 55-HD/BTGHU ngày 21/03/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương

Title

Hướng dẫn 55-HD/BTGHU ngày 21/03/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương

Body

​    Công văn hướng dẫn 55-HD/BTGHU ngày 21/03/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương CV huong dan tuyen tuyen.pdfCV huong dan tuyen tuyen.pdf

     Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương​ de cuong huong dan tuyen truyn.pdfde cuong huong dan tuyen truyn.pdf


Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 3/24/2022 10:28 PM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 3/24/2022 10:28 PM by Nguyễn Thị Ánh Thương