Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: BHXH Việt Nam sẵn sàng mọi nguồn lực nhằm tạo thuận lợi cho người lao động F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ BHXH

Title

BHXH Việt Nam sẵn sàng mọi nguồn lực nhằm tạo thuận lợi cho người lao động F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ BHXH

Body

 

   ​BHXH Việt Nam sẵn sàng mọi nguồn lực nhằm tạo thuận lợi cho người lao động F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ BHXH​ BHXH VN san sangnguon luc nham tao thuan loi cho nguoi lao dong f0 dieu tri tai nha huong che đo bhxh.pdfBHXH VN san sangnguon luc nham tao thuan loi cho nguoi lao dong f0 dieu tri tai nha huong che đo bhxh.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 3/15/2022 10:40 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 3/15/2022 10:40 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương