Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT

Title

Triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT

Body

​Triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT​ thi diem su dung cccd trong kcb bhyt.pdfthi diem su dung cccd trong kcb bhyt.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 3/14/2022 8:34 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 3/14/2022 8:34 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương