Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.

Title

Quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.

Body

​QĐ Ban hành Quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./. qd chi nhua but thu lao trong hoat dong xuat ban tin.pdfqd chi nhua but thu lao trong hoat dong xuat ban tin.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 3/9/2022 3:42 PM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 3/9/2022 3:42 PM by Nguyễn Thị Ánh Thương