Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Huyện Tân Phú tiếp tục tạm ngừng sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến ngày 05/8/2021

Title

Huyện Tân Phú tiếp tục tạm ngừng sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến ngày 05/8/2021

Body

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay và thực hiện Văn bản số 8819/UBND-HCC ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tạm ngừng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. UBND huyện chỉ đạo tiếp tục tạm ngừng sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đến hết ngày 05/8/2021

thong bao tam ngung BCCI den 5-8-2021.jpg

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 7/29/2021 4:39 AM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 7/29/2021 4:39 AM by Nguyen Pham Tuyen