Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Huyện Tân Phú chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 01/8/2021

Title

Huyện Tân Phú chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 01/8/2021

Body

​Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19, khống chế, giảm thiểu các nguồn gây nguy hiểm trong cộng đồng, UBND Tân Phú tiếp tục chỉ đạo tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện Tân Phú đến hết ngày 01/8/2021.

thong bao cah ly den 1-8-2021.jpg

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 7/23/2021 6:08 AM by dongnai\bbt-tp
Last modified at 7/23/2021 6:08 AM by dongnai\bbt-tp