Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần

Title

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần 

Body

​    Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần   35-HD (TT KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH Đ.C VÕ VĂN TẦN).pdf35-HD (TT KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH Đ.C VÕ VĂN TẦN).pdf

    ​Đề cương tuyên truyền  kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần​  DE CUONG TUYEN TRUYEN 130 NAM NGAY SINH DONG CHI VO VAN TAN.pdfDE CUONG TUYEN TRUYEN 130 NAM NGAY SINH DONG CHI VO VAN TAN.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 7/19/2021 8:57 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 7/19/2021 8:58 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương