Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: ​Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 8/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết​ liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Title

​Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 8/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết​ liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Body

​Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 8/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quyết​ liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai CT 15.signed.pdfCT 15.signed.pdf

Expires

 

Display

Yes

Người-Đơn vị TB

 

Attachments

Created at 7/14/2021 11:07 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 7/14/2021 11:07 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương