Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: THÔNG TIN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Loại tin

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

Attachments

Created at 4/8/2021 7:56 AM by Nguyen Pham Tuyen
Last modified at 9/22/2021 2:45 PM by Nguyen Pham Tuyen