Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Phòng Kinh tế - Hạ tầng Huyện

Title

Phòng Kinh tế - Hạ tầng Huyện

NoiDung

 PHÒNG KINH TẾ - H​Ạ TẦNG HUYỆN

(ĐT: 02513.856.108 - Email: pktht-tp@dongnai.gov.vn)

 

           1. Chức năng, nhiệm vụ:
 
            Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Xây dựng; Phát triển đô thị; Kiến trúc, quy hoạch xây dựng; Vật liệu xây dựng; Nhà ở và công sở; Hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; Vệ sinh môi trường đô thị; Công viên, cây xanh; Chiếu sáng; Rác thải; Bến, bãi đỗ xe đô thị); Giao thông; Khoa học và Công nghệ vàthực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở: Xây dựng, Giao thông, Công thương, Khoa học và Công nghệ.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Tân Phú.

Trụ sở Phòng Kinh tế và Hạ tầng đặt trong khuôn viên của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú, địa chỉ số 175 - đường Nguyễn Tất Thành – khu 10 - thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai.​

 
            2. Thông tin lãnh đạo:
 
           a. Trưởng phòng:

    
     - Họ và tên: Võ Trí

     -  Điện thoại:   02513.856.108
         

            b. Phó Trưởng phòng:


     - Họ và tên: Nguyễn Chí Phong

     - Điện thoại:   02513.856.108
                   

 

TrucThuoc

UBND Huyện

TrucThuoc:ID

9

Attachments

Created at 11/30/2016 2:09 PM by System Account
Last modified at 3/16/2021 2:13 PM by Nguyễn Thị Ánh Thương