Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hinh tinh: Bà Ngô Thị Hợi Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú phát biểu khai mạc tại lớp

Name

Bà Ngô Thị Hợi Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú phát biểu khai mạc tại lớp

Preview

Picture

Title

 

File Type

jpg

Picture Size

540 x 388

Date Picture Taken

 

Description

 

Keywords

 
Created at 11/26/2020 8:40 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương
Last modified at 11/26/2020 8:40 AM by Nguyễn Thị Ánh Thương